Mój Blog

Blog Jana Kolara

Siła kalkulatora ubezpieczenia komunikacyjnego
Jan Kolar 21.09.2020

Kalkulator ubezpieczenia komunikacyjnego jest bardzo przydatny, gdy chcemy znaleźć maksymalną możliwą sumę świadczeń z danej polisy. W tym celu najpierw oblicza wysokość składki w kategoriach stosunku kosztów do ryzyka ubezpieczeniowego. Przykładowo, jeśli Twoim celem jest osiągnięcie oszczędności w wysokości
Czytaj więcej...